8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (2024)

De kruiswoordpuzzel is een tijdloos woordspel dat wereldwijd wordt gespeeld. Soms kan een kruiswoordraadsel een beetje te moeilijk zijn, in welk geval kruiswoordraadseloplossers en websites nuttig zijn om dat specifieke woord in een puzzel te vinden.

Deze toepassingen zijn verrukkelijk en zelfs leerzaam. Als een puzzel u tegenhoudt, zult u merken dat alle hulpmiddelen voor het oplossen van kruiswoordraadsels een grote hulp kunnen zijn. Deze apps helpen je bij het oplossen van je puzzels. Naast dat ze leuk zijn om te gebruiken, hebben ze ook tal van opties om je vermoeide brein te helpen woorden te onthouden. Dus daarom hebben we de beste apps voor het oplossen van kruiswoordraadsels samengesteld voor Android en iPhone, iPad, je moet het eens bekijken.

Lees ook-Beste schaakapps voor Android en iOS

Deze toepassingen en websites voor het oplossen van kruiswoordraadsels zijn gratis te gebruiken en helpen u bij het oplossen van verbijsterende en lastige aanwijzingen in uw kruiswoordpuzzel. Door puzzels op te lossen, leer je nieuwe woorden en oefen je probleemoplossende vaardigheden. Ze stimuleren je geest en laten je heel hard nadenken.

1. Kruiswoordraadseloplosser

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (1)In termen van functies en andere toepassingen voor het oplossen van kruiswoordraadsels is dit de beste kruiswoordraadseloplosser die beschikbaar is voor Android-apparaten. In tegenstelling tot andere toepassingen bevat de kruiswoordraadseloplosser ook woorden in vreemde talen. De beschikbare vreemde talen zijn beperkt tot Frans, Spaans, Italiaans en Latijn.

Met een breed scala aan synoniemen en eigennamen maakt Kruiswoordraadseloplosser het gemakkelijker voor u om moeilijke puzzels op te lossen. Kruiswoordraadsels, Anagrammen, Synoniemen, Codewoord en Cryptische kruiswoordraadsels zijn vijf verschillende modi waarmee je je puzzels kunt oplossen. Daarnaast worden de woorden waarnaar u zoekt direct op het scherm weergegeven terwijl u typt; dit is mogelijk dankzij de ingebouwde razendsnelle zoekmachine.

Downloaden voor Android

2. Kruiswoordraadsel-aanwijzingenoplosser

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (2)Zoals de naam al doet vermoeden, helpt het je bij het zoeken naar woorden op basis van een aanwijzing of patroon. Crossword Clue Solver is een eenvoudige, snelle en effectieve kruiswoordraadseloplosser. U moet het woord typen dat u wilt zoeken en de lengte van de letter selecteren.

De thesaurus en de Crossword Clue Solver bieden u alle mogelijke resultaten voor dat woord. Om deze app te gebruiken, moet uw apparaat een internetverbinding hebben om op de hoogte te blijven van nieuwe woorden.

Downloaden voor Android

3. Over Lite-kruiswoordraadsels

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (3)Als je voor een lagere prijs toegang wilt krijgen tot de NY Times-puzzel, moet je zeker Across Lite Crosswords proberen. Deze applicatie biedt u kruiswoordraadsels online tegen een lage prijs als u een NY Times-abonnee bent. Er zijn veel voordelen aan het gebruik van deze app.

Ten eerste kan een Bluetooth-toetsenbord worden gebruikt in plaats van een schermtoetsenbord. Ten tweede biedt het je NY Times-puzzels die als de moeilijkste worden beschouwd. Daarnaast kun je met behulp van een “Across Trainer” ook puzzels leren oplossen en deze kwaliteit aan je vaardigheden toevoegen.

Downloaden voor iOS

4. Kruiswoordraadseloplosser

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (4)Deze Android-applicatie van LithiumApps is een van de beste woordzoekers om anagram- en woordpuzzels op te lossen. Het heeft een uitgebreide verzameling Scrabble-woorden en kruiswoordraadsels. Audio-uitspraak, Anagram-oplosser en Kruiswoordraadsel-oplosser zijn enkele van de geweldige functies die deze applicatie biedt.

Er zijn drie manieren om kruiswoordpuzzels op te lossen; door punten (.) in te voeren die een ontbrekende letter vertegenwoordigen, gebruikt u een asterisk

om een ​​willekeurig aantal letters te matchen of gebruik cijfersnelkoppelingen om op te lossen.

Downloaden voor Android

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (5)5. Woordenboek.com

Als u een app vindt om woordbetekenissen te vinden, nieuwe woorden te leren en, belangrijker nog, woordspelletjes, dan is Dictionary.com de beste app voor u. Om kruiswoordraadseloplosser te gebruiken, moet je naar woordspelletjes gaan, en daar krijg je kruiswoordraadseltrivia en dagelijkse kruiswoordpuzzels.

In Crossword Trivia kun je ook alle historische informatie vinden over wie de kruiswoordpuzzels heeft uitgevonden, enz. Deze app verbetert je vaardigheden en biedt je veel nuttige informatie om je woordenschat te verbeteren.

Web downloaden

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (6)6. Woordspelingen

Als je in je vrije tijd plezier wilt hebben met je vrienden, biedt deze website veel hulpprogramma's zoals kruiswoordraadsels, scrabble, woorden met vrienden, woordspellen en -hulpmiddelen, anagrammers, boggles, enz. Woordenboek.

In Crosswords krijg je verschillende categorieën, zoals Crossword Solver, Crossword Clues, Crossword Puzzle Answers en nog veel meer. Bovendien is er ook een kruiswoordraadseluitdaging van 45 seconden beschikbaar om je vaardigheden op het gebied van het oplossen van kruiswoordraadsels te testen, wat je geest een boost geeft.

Web downloaden

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (7)7. Kruiswoordraadselaanwijzingen

Met de hulp van Crossword Clue Solvers kunt u uw kruiswoordraadsels online oplossen. Er zijn twee manieren om naar aanwijzingen te zoeken in deze toepassing. Je kunt een kruiswoordraadsel zoeken op basis van een aanwijzing of zoeken op basis van een patroon dat het leuk maakt om te gebruiken.

Met een eenvoudige lay-out en geavanceerde database is het oplossen van kruiswoordraadsels leuk. Deze werkt alleen met een internetverbinding om nieuwe woorden in hun database dienovereenkomstig bij te werken.

Downloaden voor iOS

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (8)8. De kruiswoordraadsel- en anagramoplosser

De Crossword & Anagram Solver kun je het beste gebruiken als je vastloopt bij een moeilijk kruiswoordraadsel. Het suggereert mogelijke woorden voor je kruiswoordpuzzels en dat bederft de pret niet, omdat je nog steeds met je verstand over de antwoorden moet nadenken. Deze iOS-app geeft ook toegang tot definities. Deze app werkt zowel als anagramoplosser als als kruiswoordpuzzeloplosser.

Om de juiste betekenis voor uw kruiswoordraadsels te vinden, zijn UK Advanced Dictionary en WordNet Dictionary de combinaties van woordenboeken die beschikbaar zijn voor uw hulp, waardoor deze app super handig is.

8 beste kruiswoordraadseloplossers voor Android en iOS (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5743

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.